Publikáció

2011 Forray R. Katalin, Kozma Tamás: Az iskola térben, időben. Budapest: Új Mandátum Kiadó, 289 lap. 

2007 Forray R. Katalin szerk.: A pályakezdő fiatalok foglalkoztatási lehetőségei Baranya megyében. Kutatási jelentés az OFA számára, I-II. Pécs, 98 + 180 o.

2006 Forray R. Katalin: A cigánykutatások megközelítési szempontjai. IN: Varga Aranka szerk. A romák foglalkoztatási disz kriminációjának csökkentése, Regionális Képzési Központ, Pécs. 2-10. o.

2006 Forray R. Katalin: A muzsikus cigányok foglalkoztatásának lehetőségei, I-II. Kutatási jelentés az OFA számára, Felsőoktatási Kutató Intézet, Bp., 55 + 120 p.

2004 Forray R. Katalin Az esélyegyenlőség munkaerőpiaci összefüggései – hátrányos helyzetű csoportok. MTA: A tudomány a gyakorlat szolgálatában c. ülésszak, (konferenciaelőadás) 2004. Június 14.

2004 Forray R. Katalin Situation of Roma Communies in the central and Eastern European Region. Phoenix Thematic Network: Monitoring health status and vulnarable groups in Europe: past and present. Konferenciaelőadás. Pécs, 2004. Június 13-15.

2002 Forray R. Katalin: A cigány nyelvek helyzete az iskolai oktatásban. In: Cigány nyelvek nemzetközi szemináriuma : Konferencia kötet. szerk.: Cserti Csapó Tibor. Pécs: PTE BTK Romológia Tanszék, 2001 [2002]. 57-64. p. (Gypsy studies – Cigány tanulmányok; 6.)

2002 Forray R. Katalin: Roma főiskolások és egyetemisták területi koncentrálódása. Kutatási jelentés az OM számára. Oktatáskutató Intézet, Bp., 64 p.

2002 Forray R. Katalin – Híves Tamás A szakképzés területi szerkezete és folyamatai. Kutatási jelentés az OM számára, Oktatáskutató Intézet Bp. 123 p.

2002 Forray R. Katalin – Híves Tamás : A leszakadás regionális dimenziói. Kutatási jelentés az OM számára, Oktatáskutató Intézet, Bp., 145 p.

2002 Forray R. Katalin A cigány gyermekek oktatása – a cigány nyelvek oktatása. Szakértői anyag “Magyarország nyelvoktatás-politikai arculata” című Európa Tanács számára készült OM jelentéshez, Oktatási Minisztérium, Bp. 65 p.

További publikációk...