Szakmai önéletrajz

Forray R. Katalin (Dr. Forrai Katalin Rózsa)

Tanulmányok

1978-1979: MLEE, Budapest, szociológia szakosító
1962-1967: JATE BTK, Szeged, magyar-német szak
1956-1960: Teleki Blanka Gimnázium, Mezôtúr

Képesítés

magyar-német szakos középiskolai tanári oklevél; 1967, JATE, Szeged; sz: 36/1967
MLEE szociológia szakosító; 1979; Budapest, sz: 137811

Tudományos pálya

2003 DSc, az MTA doktora, neveléstudományok
1998 a PTE egyetemi tanára
1997 habilitált doktor, KLTE, neveléstudomány
1984: a neveléstudomány kandidátusa; oklevél sz.:10093
1976: egyetemi doktori; oklevél: JATE, Szeged, 62-71/1976.

Szakmai pálya

2003 – PTE BTK Neveléstudományi Intézet igazgatója
2003 – PH Felsőoktatási Kutatóintézet tud. tanácsadója, Budapest
2001 – PTE BTK Romológia Tanszék vezetője
1998 – 2000 egyetemi tanár, a PTE BTK Romológia Szeminárium vezetője
1997- 2003 : tud. főmunkatárs, majd tud. tanácsadó, Oktatáskutató Intézet
1995-1996: főosztályvezető, MKM Tudományos Ügyek Főosztálya
1996-1997: főosztályvezető, MKM Kisebbségi Főosztály
1990-1994: tud osztályvezető, Oktatáskutató Intézet, Budapest
1980-1981 főmunkatárs, Művelôdési Minisztérium Művelődéspolitikai Főosztály
1981-1989: tud. főmunkatárs, Budapest, Oktatáskutató Intézet
1974-1980: tudományos munkatárs, Budapest, MTA Pedagógiai Kutatócsoport
1967-1971: középiskolai tanár, Enying, gimnázium és szak­középiskola
1971-1974: Budapesten többféle munkakör
1960-1962: Szolnokon, Budapesten többféle munka

Fontosabb kutatási tevékenység

Társadalmi rétegzôdés és az oktatási rendszer, 1974-tôl
Társadalmi hatásmechanizmusok az oktatási intézményhálózat alakulásában, 1985-91, KKT
támogatás
Mezôgazdasági tulajdonviszonyok és a szakképzés, 1990-91. KKT-5
Öregedés falun, 1989-91. Soros és OTKA támogatás
Etnikai és nemzetiségi kisebbségek az oktatásban, 1991-94 OTKA támogatás
Cigány gyermekek és multikulturális iskola, 1986-91, OTKA- támogatás
Az iskolai belsô differenciálódás, 1991-93, Universität Wien együttműködés
Határmenti régiók szerepe az oktatásügyben, 1992-tôl, OTKA-támogatás
Multikulturális oktatás és elitképzés, 1992-tôl, OKTK-támogatás
A közös képzés lehetôségei a határmenti régiókban, 1993. MüM-támogatás
A hagyományos mesterségek oktatásának munkahelyteremtô hatása, 1993. MüM-támogatás
A falusi kisiskolák sorsa, 1995- től OTKA támogatásHátrányos helyzetű fiatalok a szakképzésben, 1996-tól, Phare támogatás
Munkanélküli roma fiatalok a Dél-Dunántúlon, 2000-, OFA-támogatás
A hátrányos helyzetű fiatalok a felsőoktatásban, 2000-től, Phare támogatás
Felnőttek a felsőoktatásban, 2003-tól, OTKA-támogatás
Society and Lifestiles, 2005-től, EU-projektAz autonóm tanulás, 2005-től, OTKA támogatás
Cigány muzsikusok, 2007, OFA támogatás
Munkanélküli roma fiatalok a Dél-Dunántúlon, 2007-, OFA-támogatás

Oktatási tevékenység

1967-1971: középiskolai tamár, Enying,
1977-1981: Budapesti Tanítóképzô Fôiskola, nevelés­szociológia oktatása
1978-: Elôadások, továbbképzések tartása a fôvárosi és a megyei pedagógiai intézetek szervezésében
1981-82: ELTE BTK Pedagógiai Tanszéken oktatástervezési szakszeminárium
1990-94: JATE Neveléstudományi Tanszéken nevelésszociológia
1990-92: továbbtanulásra felkészítô nyári táborok cigány gyermekek számára
1992-1995: Kodolányi János Fôiskola, Székesfehérvár, nevelésszociológia (fôiskolai docensként),
1995-: előadások PhD hallgatóknak a KLTE-n
1994- : PhD hallgatók témavezetése (ELTE, KLTE, 2 hallgató)
1996 - : ELTE BTK Nev. Tud. Tanszék, Kisebbségi oktatás, spec.kol.
1997-től a PTE (JPTE) docense majd egyetemi tanára
2000-től, a PTE BTK Romológia Tanszék vezetője
2003-2006-ig, a PTE BTK Neveléstudományi Intézet igazgatója
2006-tól a PTE BTK NTI Romológia és Nevelésszociológia Tanszék vezetője
2006-tól a Neveléstudományi Doktori Iskola vezetője

Tudományszervezés

2005 – az OTKA Pedagógiai és Pszichológiai zsűri tagja
2007 – a MAB Tanárképzési Szakbizottság tagja
1990 - az MTA Pedagógiai Bizottság tagja
2005-2006 a MRK Tanárképzési Bizottság tagja
1999 – 2006 a MAB Neveléstudományi és Pszichológiai szakbizottság tagja
1997 – 2000 a Phare programbizottság tagja (OM-CSSZM)
1995 - :OTKA Pedagógia zsűri tagja
1995 -:1998 Párbeszéd Program kuratóriumának tagja
1994 - 1996 a Pedagógiai Lexikon szakszerkesztője
1991- az Educatio szerkesztôbizottságának tagja, rovatvezető
1991-1994: Nemzeti és Etnikai Kisebbségi Hivatal szakértői tanácsának tagja
1991-1994: OTKA Társadalomtudományi Szakkollégium Pedagógiai zsűri elnöke
1990-:1996 Pro Renovanda Cultura Hungariae Kistelepülések Iskoláiért szakalapítvány kuratóriumának tagja.
1990-1996: az MTA Pedagógiai Bizottság titkára
1990-1993: MTA Regionális Bizottság tagja
1990-1995, 2000 - L'Homme. Zeitschrift für Feministische Geschichtswissenschaft - tudományos tanácsának tagja
1990-1993: A cigányság iskolázásáért alkuratóriumának elnöke
1989-1990: Magyar Pedagógiai Társaság tudományos titkára
1985-1990: Magyar Pedagógia szerkesztôbizottságának tagja

Hivatalból ellátott fontosabb tudományszervezési feladatok

1995-1996: az AMFK ügyvezető elnöke
1995-1996: a Magyary Zoltán ösztöndíjbizottság ügyvezető elnöke
1995-1997: az IFHERD kuratórium tagja
1995-1996: az FTT tudományos albizottság tagja
1996-1997: az Aktion Österreich-Ungarn kuratóriumának tagja
1995-1996: a francia-magyar Balaton-program társadalomtudományi albizottság elnöke
1995-1996: az OMFB TéT titkárság MKM koordinátora

Kitüntetések

1999 A Magyar Felsőoktatásért emlékplakett
2000 A Magyarországi Cigányságért emlékplakett (Hegedűs T. Andrással)
2000 A Magyar Cigányság Tudományos Kutatásért (Hegedűs T. Andrással)
1995 Trefort Ágoston díj
1992 Szociológiai Társaság közgyűlése, Oktatásszociológiai szakosztály (Egy ismeretlen Magyarország c. kötet, társszerzôként)
1990 Szociológiai Társaság közgyűlése, Faluszociológiai szakosztály (Öregedés falun c. kötetek, Társszerzôként)
1986 Akadémiai Elnöki jutalom (Az együttélés rejtett szabályai c. kötet; társszerzôként)
1979 Akadémiai Elnöki jutalom (Szellemi életünk regionális központjai c. kötet; társszerzôként)

 

Szakmai önéltrajzom pdf formátumban letölthető: cv_2008.pdf